Górna Raba Sp. z o.o, Taryfy

TARYFY DLA MIASTA MSZANA DOLNA ORAZ GMIN: MSZANA DOLNA, NIEDŹWIEDŹ, RABA WYŻNA, PCIM, TOKARNIA, WIŚNIOWA

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej

informuje Odbiorców swoich usług, z terenu miasta Mszana Dolna, oraz z terenu gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa (dla miejscowości Węglówka). Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z poźn. zm.), Górna Raba Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną Taryfą na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 19 listopada 2019 roku, znak KR.RZT.070.1.33.2019, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 09 grudnia 2019 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z poźn. zm.)

wchodzi w życie od dnia 17 grudnia 2019 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

DECYZJA DYREKTORA RZGW PGW WODY POLSKIE NR KR.RZT.070.1.33.2019  Z DNIA 19 LISTOPADA 2019R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

 

 

TARYFY DLA MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA

OD 08.02.2022r ZMIANA TARYFY

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej

informuje Odbiorców swoich usług, z terenu gminy Lubień (dla miejscowości Skomielna Biała).

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.), Górna Raba Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną Taryfą na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 12 stycznia 2022 roku, znak KR.RZT.70.411.2021, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 1 lutego 2022 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.)

wchodzi w życie od dnia 8 lutego 2022 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

DECYZJA DYREKTORA RZGW PGW WODY POLSKIE NR KR.RZT.70.411.2021  Z DNIA 12 STYCZNIA 2022r. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

 

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA DO 07.02.2022r.

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej

informuje Odbiorców swoich usług, z terenu gminy Lubień (dla miejscowości Skomielna Biała).

Stosownie do art.24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.), Górna Raba Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną Taryfą na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGN Wody Polskie w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak KR.RET.070.208.2018, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 21 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art.24f 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.)

wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

DECYZJA DYREKTORA RZGW PGW WODY POLSKIE NR KR.RET.070.208.2017 Z DNIA 25 KWIETNIA 2018R.

CENA I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W I ROKU TARYFOWYM, TJ. OD 29.05.2018R. DO 28.05.2019R.

CENA I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W II ROKU TARYFOWYM, TJ. OD 29.05.2019R. DO 28.05.2020R.

CENA I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W III ROKU TARYFOWYM, TJ. OD 29.05.2020R. DO 28.05.2021R.

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej

informuje Odbiorców swoich usług, z terenu miasta Mszana Dolna, oraz z terenu gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa (dla miejscowości Węglówka).

Stosownie do art.24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.), Górna Raba Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną Taryfą na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGN Wody Polskie w Krakowie, z dnia 26 kwietnia 2018 roku, znak KR.RET.070.207.2018, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 21maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art.24f 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.)

wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 roku.