Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAŁĄCZNIK 3A - WYKLUCZENIE

ZAŁĄCZNIK 3B - WARUNKI

ZAŁĄCZNIK 4 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK 6 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK 7 - WYKAZ USŁUG

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

1. ODPOWIEDŹ 1 NA ZAPYTANIA DO SIWZ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

ODPOWIEDŹ 2 NA ZAPYTANIA DO SIWZ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

ODPOWIEDŹ 3 NA ZAPYTANIA DO SIWZ DOTYCZĄCE Z POSTĘPOWANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DLA POSTĘPOWANIA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

 

Informacje o odrzuceniu ofert - do pobrania:


Informacja o udzieleniu zamówienia - do pobrania


Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania

1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"