HISTORIA TARYF DLA MIASTA MSZANA DOLNA ORAZ GMIN: MSZANA DOLNA, NIEDŹWIEDŹ, RABA WYŻNA, PCIM, TOKARNIA, WIŚNIOWA

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej

informuje Odbiorców swoich usług, z terenu miasta Mszana Dolna, oraz z terenu gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa (dla miejscowości Węglówka).Stosownie do art.24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.), Górna Raba Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną Taryfą na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGN Wody Polskie w Krakowie, z dnia 26 kwietnia 2018 roku, znak KR.RET.070.207.2018, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 21maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art.24f 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z poźn. zm.)

wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

DECYZJA DYREKTORA RZGW PGW WODY POLSKIE NR KR.RET.070.207.2017 Z DNIA 26 KWIETNIA 2018R.

SPROSTOWANIE DECYZJI DYREKTORA RZGW PGW WODY POLSKIE NR KR.RET.070.207.2017 Z DNIA 26 KWIETNIA 2018R.

CENA I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W I ROKU TARYFOWYM, TJ. OD 29.05.2018R. DO 28.05.2019R.

CENA I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W II ROKU TARYFOWYM, TJ. OD 29.05.2019R. DO 28.05.2020R.

CENA I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W III ROKU TARYFOWYM, TJ. OD 29.05.2020R. DO 28.05.2021R.

 


Uchwała i Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa na okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

UCHWAŁA I OGŁOSZENIE - POBIERZ PLIK PDF

 

Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa na okres od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

OGŁOSZENIE - POBIERZ PLIK PDF

UCHWAŁA - POBIERZ PLIK PDF

 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa na okres do 30.09.2017r.

OGŁOSZENIE - POBIERZ PLIK PDF


Ogłoszenie w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa (dla miejscowości Węglówka), Lubień (część miejscowości Lubień przyłączona do sieci kanalizacyjnej) do 30.06.2016r.

POBIERZ PLIK PDF


Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa na okres od 01.06.2015r. do 31.05.2016r.

POBIERZ PLIK PDF

 

Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa na okres od 01.06.2014r. do 31.05.2015r.

POBIERZ PLIK PDF

 

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa do 31.05.2014r.

POBIERZ PLIK PDF

 

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa do 31.12.2013r.

POBIERZ PLIK PDF


Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mszana Dolna oraz gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa na okres od 01.06.2012r. do 31.05.2013r.

POBIERZ PLIK PDF

 

UWAGA !!! od 01.06.2011 zmiana taryfy

OGŁOSZENIE
„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej informuje Odbiorców swoich usług, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U.2006.72.747) oraz Uchwały nr II/6/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z dnia 12.05.2011 z dniem 01 czerwca 2011r. wchodzą w życie, na terenie miasta Mszana Dolna, oraz na terenie gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa, nowe 
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.


Taryfy te obowiązywać będą w okresie od 01.06.2011r do 31.05.2012r.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców

1 Grupa /4

2 Grupa /5

netto

brutto VAT 8% /3

netto

brutto VAT 8% /3

Odprowadzanie ścieków

1

Cena za 1m³ ścieków [zł/m³]

5,20

5,62

13,20

14,26

2

Opłata abonamentowa – rozliczenie należności za ścieki /1 [zł]

4,72

5,10

4,72

5,10

3

Opłata abonamentowa- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych /2 [zł]

6,49

7,01

6,49

7,01

OBJAŚNIENIA DO TABELI:
/1 „Abonament- rozliczenia należności za ścieki” obejmuje koszty dokonania ustalenia wielkości zużycia, sporządzenia faktury, jej wysyłki, księgowania zobowiązań i wpłat każdego z odbiorców oraz windykacji i jest naliczana dla każdego odbiorcy na miesiąc.
/2 „Abonament – utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych” to 12,5% części kosztów utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej. Opłata ta będzie naliczana za każdy miesiąc dla każdego punktu poboru z wyjątkiem odliczników i podliczników.
/3 Na dzień sporządzania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje 8% stawka podatku VAT. W rozliczeniach usług świadczonych w okresie obowiązywania niniejszej taryfy stosowana będzie stawka podatku wynikająca z obowiązujących w tym okresie stosowanych przepisów prawa ogólnie obowiązującego.
/4 gospodarstwa domowe oraz osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z wyłączeniem działalności na skutek, której wytwarzane są ścieki zaliczane do ścieków przemysłowych,
/5 działalność na skutek, której wytwarzane są ścieki zaliczane do ścieków przemysłowych, oraz nie wymieniona w 1 grupie.

 

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Obowiązująca na terenie Miasta Mszana Dolna, Gmina Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa – Uczestników Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
na okres 01.06.2010 – 31.05.2011r.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa obowiązująca

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

1

2

3

1

Grupa 1
(gospodarstwa  domowe i niewymienione w 2 grupie)

-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,80

- stawka opłaty abonamentowej za miesiąc

4,78

- stawka opłaty za gotowość za miesiąc

6,51

2

Grupa 2 (działalność przemysłowa, np przemysł cukierniczy, piekarniczy, wyrób mrożonek, zakłady mięsne, ubojnie, itd.)

-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

12,00

- stawka opłaty abonamentowej

4,78

- stawka opłaty za gotowość za miesiąc

6,51

Do wartości podanych powyżej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

 

HISTORIA TARYF DLA MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA

Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała. Taryfa obowiązuje od 12.12.2017r przez okres 180 dni.

POBIERZ PLIK PDF

 

Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

POBIERZ PLIK PDF

 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała do 31.12.2016r.

OGŁOSZENIE - POBIERZ PLIK PDF

UCHWAŁA - POBIERZ PLIK PDF


Ogłoszenie w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała do 30.06.2016r.

POBIERZ PLIK PDF


Ogłoszenie w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała do 31.03.2016r.

POBIERZ PLIK PDF


Ogłoszenie w sprawie obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

POBIERZ PLIK PDF


UWAGA !!! od 01.01.2012 zmiana taryfy dla miejscowości Skomielna Biała

OGŁOSZENIE DO POBRANIA


UWAGA !!! od 01.01.2011 zmiana taryfy

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Obowiązująca na terenie Gminy Lubień - Uczestnika Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
na okres 01.01.2011 – 31.12.2011

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa obowiązująca

(netto)

Taryfa nowa

(netto)

Zmiana

4/3

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1 gospodarstwa domowe oraz osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z wyłączeniem działalności na skutek, której wytwarzane są ścieki zaliczane do ścieków przemysłowych.

-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

5,09

5,62*

1,10

- stawka opłaty abonamentowej za miesiąc

4,00

6,56*

1,64

- stawka opłaty za gotowość za miesiąc**

-

1,00

-

- cena wskaźnikowa

-

-

-

*Do kwoty netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
**Miesięczna opłata netto za gotowość do świadczenia usług od przyłącza kanalizacyjnego.
Opłata jest ponoszona z chwilą przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.