Górna Raba” Sp. z o. o. z siedzibą

w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 27 e

woj. małopolskie,

prowadzi obecnie swoją działalność w zakresie:


  1. eksploatacji systemów kanalizacji sanitarnej
  2. oczyszczania ścieków
  3. świadczenia usług:
  • - wywozu ścieków ze zbiorników przydomowych
  • - monitorowanie TV sieci kanalizacyjnych
  • - czyszczenie sieci kanalizacyjnych przy użyciu WUKO


Obecnie Spółka obsługuje około 3800 aktywnych
klientów i zarządza 252,8  km sieci kanalizacyjnej,
w tym:

- 30,5 km Miasto Mszana Dolna,

- 89,1 km Gmina Mszana Dolna,

- 39,6 km Gmina Niedźwiedź,

- 26,6 km Gmina Raba Wyżna,

- 9,4   km Gmina Tokarnia,

- 39,4 km Gmina Lubień,

- 18,2 km Gmina Pcim.Na sieci kanalizacyjnej zainstalowanych  jest 14
przepompowni  sieciowych, w tym:

Gmina Niedźwiedź – 5 szt.

Gmina Mszana Dolna -  5 szt.

Gmina Pcim – 1 szt.

Gmina Tokarnia – 3 szt.

oraz 4 pompownie przydomowe – 2 szt. w miejscowości Podobin i 2 szt. 
w miejscowości Mszana Górna.Ścieki odprowadzane system kanalizacyjnym,
dopływają i są oczyszczane na następujących
obiektach oczyszczalni ścieków, eksploatowanych
przez „Górna Raba: Sp. z o.o.:

Lp.

Oczyszczalnia ścieków

Dobowy przepływ ścieków wg projektu [m3/d]

Qdmax

Qdśr.

1.

Pcim

585,0

433,0

2.

Mszana Dolna

4 680,0

3 600,0

3.

Rokiciny Podhalańskie

1 040,0

800,0

4.

"Kasinka Mała"

1 174,0

880,0

5.

Tokarnia1

-

180,0


Jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych
z poszczególnych oczyszczalni eksploatowanych
przez „Górna Raba” Sp. z o. o. określona jest
w decyzji/pozwoleniu wodno-prawnym co
zestawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Oczyszczalnia ścieków

Organ wydający decyzję/pozwolenie wodno-prawne

Nr decyzji/pozwolenia wodno-prawnego

Data obowiązywania decyzji/pozwolenia wodno-prawnego

1.

Pcim

Starosta myślenicki

OS.IV.6220/16/03

Od 12.08.2003r.       do 31.08.2013r.

2.

Mszana Dolna

Starosta limanowski

OŚ-6223/3/6/04

Od 08.04.2004r.       do 31.12.2018r.

3.

Rokiciny Podhalańskie

Starosta nowotarski

OŚ-6223/55/2006

Od 06.12.2006r.       do 31.11.2016r.

4.

"Kasinka Mała"

Starosta myślenicki

OS.IV.6220/18/04

Od 01.12.2004r.      do 31.12.2012r.

5.

Tokarnia1

Starosta myślenicki

OS.IV.6220/12/03

Od 06.08.2003r.       do 31.08.2013r.

 

Górna Raba” Sp. z o. o. do prowadzenia swojej działalności eksploatacyjnej
i usługowej, posiada odpowiedni sprzęt/urządzenia i pojazdy specjalistyczne.

Obecnie „Górna Raba” Sp. z o. o. zatrudnienia 24 osoby.