Górna Raba Sp. z o.o, Cennik Usług

STAWKI CENOWE ZA WYKONANIE PRZEZ „GÓRNA RABA” SP. Z O. O. USŁUGI WYWOZU I OCZYSZCZENIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z PRZYDOMOWYCH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Z ZAKRESU ODBIORU BYTOWYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - POBIERZ PLIK PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY NA ODBIÓR BYTOWYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - POBIERZ PLIK PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG Z ZAKRESU ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BEZ ZAWARTEJ UMOWY - POBIERZ PLIK PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3 - CENNIK STOSOWANY PRZY WYKONYWANIU USŁUG WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - POBIERZ PLIK PDF


CENNIK ZA ŚWIADCZENIE PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. USŁUG W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CENNIK PRZYDOMOWE - POBIERZ PLIK PDF

 

STAWKI CENOWE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POJAZDY SPECJAISTYCZNE TYPU WUKO

CENNIK WUKO - POBIERZ PLIK PDF