Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD  01.01.2021 DO 31.12.2021"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD  01.01.2021 DO 31.12.2021"

ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE ART. 25A UST. 1 PZP

ZAŁĄCZNIK 4 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU UMOWY GENERALNEJ Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO


Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DLA POSTĘPOWANIA: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD  01.01.2021 DO 31.12.2021"


Informacje o odrzuceniu ofert - do pobrania:

1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD  01.01.2021 DO 31.12.2021"

 

Informacja o udzieleniu zamówienia - do pobrania

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD  01.01.2021 DO 31.12.2021"