Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. "DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE LINII DO ODWADNIANIA OSADÓW Z PRASĄ ŚLIMAKOWĄ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE LINII DO ODWADNIANIA OSADÓW Z PRASĄ ŚLIMAKOWĄ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"

ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIA WSTĘPNE

ZAŁĄCZNIK 2 - GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK 3 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ DOSTAW

ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR UMOWY

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:


Informacja o udzieleniu - do pobrani a

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania

1. "DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE LINII DO ODWADNIANIA OSADÓW Z PRASĄ ŚLIMAKOWĄ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"